Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
17/04/2017
Thứ ba
18/04/2017
Thứ tư
19/04/2017
Thứ năm
20/04/2017
Thứ sáu
21/04/2017
Thứ bảy
22/04/2017
Chủ nhật
23/04/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(8h-10h)
lhnguyen
(8h-10h)
lhnguyen
(8h-10h)
lhnguyen
(8h-10h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
dtlthuy
(9h30-10h30)
hvhiep
dtlthuy
(9h30-10h30)
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 10h30 )
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h - 10h30 (CS2))
hmtuan
(8h - 10h)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(cs1(14h-17h))
nvanh
(cs1(14h-17h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(14h-16h)
nntrac
(14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(14h - 16h300)
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file