Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
25/03/2019
Thứ ba
26/03/2019
Thứ tư
27/03/2019
Thứ năm
28/03/2019
Thứ sáu
29/03/2019
Thứ bảy
30/03/2019
Chủ nhật
31/03/2019
Ca SángKhoa CNTT - TT
ndkhoa
(8h-11h)
ndkhoa
(8h-11h)
ndkhoa
(8h-11h)
ttbinh
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(CS1 8h00-11h00)
hxvinh
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-9h00, CS2 9h00-11h00)
Khoa KHCB
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30 (CS2))
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
ndkhoa
(1h30-4h30)
ttbinh
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
hxvinh
(CS1 14h00-17h00)
dhluy
(CS2 14h00)
dqchinh
(CS2 14h00-17h00)
Khoa KHCB
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(14h - 17h (CS2))
hmtuan
(14h - 16h (CS2))
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 06/08/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file