Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
21/08/2017
Thứ ba
22/08/2017
Thứ tư
23/08/2017
Thứ năm
24/08/2017
Thứ sáu
25/08/2017
Thứ bảy
26/08/2017
Chủ nhật
27/08/2017
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
nqhoang
(14h00-17h00 tại VP khoa CS2)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(15h00-17h00 tại VP khoa CS2)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h )
nntrac
(từ 14h-16h )
Khoa Kinh tế
dtlthuy
dtlthuy
dtlthuy
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 15h)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file