Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
06/02/2017
Thứ ba
07/02/2017
Thứ tư
08/02/2017
Thứ năm
09/02/2017
Thứ sáu
10/02/2017
Thứ bảy
11/02/2017
Chủ nhật
12/02/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvavan
(Cơ sở 2)
nvavan
(Cơ sở 2)
nvavan
(Cơ sở 2)
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(8h00-10h30 tại VP khoa CS1)
ltrung
(8h00-10h30 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00-10h30 tại VP khoa CS2)
dtanh
(8h00-10h30 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
duan.tranhoa
(7:30-11:00)
duan.tranhoa
(7:30-11:00)
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
httthuy
(8h-9h30)
httthuy
(8h-9h30)
hthtien
(7:30-8:30)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(14h00-16h30 tại VP khoa CS1)
ltrung
(14h00-16h30 tại VP khoa CS2)
dtanh
(14h00-16h30 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
duan.tranhoa
(13:30-17:00)
duan.tranhoa
(13:30-17:00)
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
hthtien
hthtien
httthuy
(3h-4h30)
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file