Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
29/01/2018
Thứ ba
30/01/2018
Thứ tư
31/01/2018
Thứ năm
01/02/2018
Thứ sáu
02/02/2018
Thứ bảy
03/02/2018
Chủ nhật
04/02/2018
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
ltrung
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
lhnguyen
(8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
hvhiep
hvhiep
dtlthuy
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
nntrac
(14h-16h)
nntrac
(14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h (CS2))
hmtuan
(13h - 16h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file