Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
02/01/2017
Thứ ba
03/01/2017
Thứ tư
04/01/2017
Thứ năm
05/01/2017
Thứ sáu
06/01/2017
Thứ bảy
07/01/2017
Chủ nhật
08/01/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(8h30-11h00 tại VP CS1)
ltrung
(8h00-11h00 tại VP CS2)
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP CS2)
dtanh
(8hh00-11h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(8h-10h30)
dtlthuy
dtlthuy
(8h30-10h)
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
dtanh
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
dtanh
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
nqhoang
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
ltrung
(14hh00-16h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(Từ 14h-16h)
nntrac
(Từ 14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
(14h-16h)
hvhiep
(14h-16h)
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file