Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
17/12/2018
Thứ ba
18/12/2018
Thứ tư
19/12/2018
Thứ năm
20/12/2018
Thứ sáu
21/12/2018
Thứ bảy
22/12/2018
Chủ nhật
23/12/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(8h30-10h30 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h30-10h30 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
dhluy
hxvinh
tpnam
tpnam
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
nhakhoa
nhakhoa
nntrac
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30 (CS2))
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
nntrac
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 06/08/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file