Chi tiết

   Năm học 2019-2020  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
12/08/2019
Thứ ba
13/08/2019
Thứ tư
14/08/2019
Thứ năm
15/08/2019
Thứ sáu
16/08/2019
Thứ bảy
17/08/2019
Chủ nhật
18/08/2019
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
hxvinh
(CS1 8h00-11h00)
hxvinh
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS2 8h00-11h00)
tpnam
(CS2 8h00-11h00)
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(7h - 9h)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
dqchinh
(CS1 14h00-17h00)
hxvinh
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
dqchinh
(CS1 14h00-17h00)
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 05/08/2019
  Trở về trang chủ    Xuất file