Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt vào: 27/11/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
26/11/2018
Thứ ba
27/11/2018
Thứ tư
28/11/2018
Thứ năm
29/11/2018
Thứ sáu
30/11/2018
Thứ bảy
01/12/2018
Chủ nhật
02/12/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
dtanh
(9h00-10h30 tại VP khoa Cơ sở 2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00, CS2 9h30)
hxvinh
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
nntrac
nntrac
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
dtanh
(14h30-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00-17h00 tại CP khoa CS1)
dtanh
(14h30-17h00 tại VP khoa Cơ sở 1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
hxvinh
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
hxvinh
(CS1 14h00-17h00)
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
nntrac
nntrac
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(14h - 17h)
hmtuan
(14h - 16h30)
nthong
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 27/11/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file