Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt vào: 22/11/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
19/11/2018
Thứ ba
20/11/2018
Thứ tư
21/11/2018
Thứ năm
22/11/2018
Thứ sáu
23/11/2018
Thứ bảy
24/11/2018
Chủ nhật
25/11/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
hxvinh
hxvinh
hxvinh
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
nntrac
tbthanh
nntrac
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
nthong
thi.nguyenvutrong
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 14h00, CS2 15h30)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
nntrac
tbthanh
nntrac
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
thi.nguyenvutrong
nthong
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 22/11/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file