Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
01/08/2016
Thứ ba
02/08/2016
Thứ tư
03/08/2016
Thứ năm
04/08/2016
Thứ sáu
05/08/2016
Thứ bảy
06/08/2016
Chủ nhật
07/08/2016
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
httthuy
(8h45-10h15)
httthuy
(7h30-9h00)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
htai
httthuy
(15h-16h30)
htai
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 03/08/2015
  Trở về trang chủ    Xuất file