Chi tiết

Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm cấp Trường năm 2019

Hội thi Thiết bị đào tạo nghề tự làm cấp trường là hoạt động nhằm khai thác ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để áp dụng vào quá trình dạy học cũng như cuộc sống.

Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng với tinh thần “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” làm phong phú, sinh động hơn trong bài giảng, mở rộng tính ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, Hội thi còn góp phần nâng cao năng lực, trí tuệ sáng tạo của của đội ngũ cán bộ, giảng viên để tạo ra các thiết bị, đồ dùng mới phục vụ cho giảng dạy đạt hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong dạy nghề và làm phong phú thêm cơ sở vật chất nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế diễn ra trong ngày 14/5/2019 tại 2 cơ sở. Tham gia hội thi có 12 mô hình, thiết bị của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các khoa chuyên môn của Trường. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các mô hình, thiết bị tham gia hội thi đều được đầu tư, đảm bảo chất lượng, sáng tạo và có tính ứng dụng cao vào thực tiễn công tác giảng dạy và học tập, phù hợp với điều kiện của nhà trường hiện nay. Qua hội thi lần này sẽ lựa chọn ra các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng để phổ biến nhân rộng và chọn thiết bị xuất sắc để tham gia Hội thi cấp quốc gia trong thời gian sắp tới./.


Ngày gửi: 15/5/2019
Số người đã xem: 825
Trở lại