Chi tiết

Làm việc với Tham tán Pháp Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc viện Pháp tại Việt Nam

Ngày 26/4/2019, Tiến sĩ Lê Văn Luận – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Étienne Rolland-Piègue – Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc viện Pháp tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Văn Luận – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường và đề xuất các định hướng phát triển của Trường. Nhà trường mong muốn Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam hỗ trợ cho Trường trong việc tìm kiếm các đối tác hợp tác trong công tác đào tạo và khai thác tiềm năng các công trình kiến trúc Pháp hiện có tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Ông Étienne Rolland-Piègue chúc mừng các thành quả của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực trong suốt 120 năm qua. Ông cũng ghi nhận các đề xuất của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Nhà trường trong công tác sưu tầm các tư liệu về Trường, hỗ trợ Nhà trường trong việc kết nối các đối tác để hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.  Sau khi thảo luận, đoàn đã đi thăm các công trình kiến trúc Pháp tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tham tán cũng bày tỏ mong muốn thông qua Viện Pháp tại Huế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sẽ triển khai một số chương trình đào tạo tiếng Pháp cho giảng viên và sinh viên để mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác Pháp trong tương lai.


Ngày gửi: 26/4/2019
Số người đã xem: 926
Trở lại