Chi tiết

Giữ gìn môi trường xanh – sạch – sáng

Chiều 12/4/2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường khuôn viên cơ sở 1. Hoạt động nhằm góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – sáng, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường đã dành 60 phút để thu gom rác, nhổ cỏ dại, chăm sóc các bồn cây xanh, thảm cỏ tại các khu vực được phân công cho từng đơn vị. Hoạt động sẽ được duy trì định kỳ 1 tháng/lần.

Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế xanh – sạch - sáng, không rác thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để đảm bảo môi trường, cảnh quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng sáng, xanh, sạch; hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế luôn chú trọng việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Bên cạnh hoạt động vệ sinh môi trường do cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trực tiếp thực hiện, Nhà trường tổ chức trồng thêm nhiều cây xanh; triển khai thực hiện 5S trong phòng làm việc, xưởng thực hành; triển khai nhiều biện pháp để tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp góp phần bảo vệ môi trường...


Ngày gửi: 12/4/2019
Số người đã xem: 677
Trở lại