Chi tiết

Huấn luyện An toàn lao động cho sinh viên

Trung tâm Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động trường Cao đẳng Công nghiệp Huế vừa tổ chức khóa Huấn luyện An toàn lao động cho sinh viên khoa Cơ khí. 80 sinh viên chuẩn bị tham gia thực tập tốt nghiệp tại các danh nghiệp đã đăng ký tham gia khóa huấn luyện.

Tại khóa huấn luyện, các học viên đã được các Huấn luyện viên huấn luyện các nội dung về kiến thức chung An toàn, Vệ sinh lao động và kiến thức chuyên sâu về An toàn lao động trong lĩnh vực Cơ khí. Nội dung huấn luyện được tổ chức thực hiện theo đúng quy định về Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Được biết, ngoài việc tổ chức Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động cho sinh viên chuẩn bị thực tập tại các doanh nghiệp, Trung tâm Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động trường Cao đẳng Công nghiệp Huế còn cung cấp các khóa Huấn luyện cho các đối tượng được quy định theo các văn bản hướng dẫn của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho các doanh nghiệp.

Kết thúc các đợt Huấn luyện, Trung tâm phối hợp với đơn vị đồng tổ chức, tiến hành đánh giá, cấp chứng chỉ hoặc thẻ an toàn cho học viên đạt yêu cầu, đảm bảo các quy định về An toàn, Vệ sinh lao động.


Ngày gửi: 28/2/2019
Số người đã xem: 349
Trở lại