Chi tiết

Ngành Điện Công nghiệp sẽ triển khai đào tạo theo tiêu chuẩn Quốc tế

Trong 02 ngày 21 và 22/01/2019, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) đã tiếp đón và làm việc với Đoàn chuyên gia thẩm định nước Cộng hòa liên bang Đức (CHLB) do Bà Ạntje Strauch Cố vấn trưởng Tập đoàn đào tạo AVESTOS, CHLB Đức dẫn đầu về việc kiểm định chất lượng chuẩn bị đào tạo nghề Điện Công nghiệp theo tiêu chuẩn CHLB Đức. Dự kiến khóa đầu tiên tuyển sinh vào tháng 09 năm 2019.

HueIC là một trong 45 trường của Việt Nam tham gia đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ CHLB Đức với ngành Điện Công nghiệp (theo hướng Tự động hóa); là trường Cao đẳng đầu tiên trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế và là một trong 7 trường trên toàn quốc được CHLB Đức hợp tác đào tạo nghề Điện Công nghiệp.

Khi tham gia đào tạo thí điểm này, HueIC sẽ được đào tạo bồi dưỡng giảng viên, được nhận các bộ chương trình, được đầu tư cơ sở vật chất đào tạo theo tiêu chuẩn của CHLB Đức.

Theo chương trình đào tạo này, mỗi lớp có tối đa 16 sinh  viên, đào tạo theo chương trình được chuyển giao từ CHLB Đức. Chương trình được xây dựng theo qui trình tiên tiến dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp được thực hiện bởi những chuyên gia giỏi của nghề, người đại diện cho người sử dụng lao động, thị trường lao động, doanh nghiệp và tuân thủ Qui định đào tạo theo tiêu chuẩn nghề đạt bậc 4 khung trình độ quốc gia của CHLB Đức; đã có văn bản công nhận Bản quyền thuộc về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; được Viện Tiểu thủ công nghiệp và kĩ năng nghề của Leipzig (HWK Leipzig) của CHLB  Đức công nhận. Người học đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng theo qui định của CHLB Đức và của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và có thể làm việc tại CHLB Đức.

Đoàn chuyên gia đã kiểm định năng lực 06 giảng viên được HueIC lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn, dự kiến cử đi đào tạo tại CHLB Đức trong vòng 6 tháng. Bên cạnh đó, đoàn tìm hiểu về tình hình phát triển của HueIC, khoa Điện – Điện tử và đi khảo sát thực tế tại xưởng thực hành khoa Điện – Điện tử nhằm đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo của ngành Điện Công nghiệp. Đoàn cũng đã đến làm việc với một số doanh nghiệp đối tác với HueIC trong quá trình đào tạo liên quan đến nghề Điện Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Phạm Văn Quân – Phó Hiệu trưởng phụ trách HueIC đã giới thiệu khái quát về HueIC và đề nghị các chuyên gia đánh giá, góp ý với HueIC về các điều kiện cần thiết để triển khai đào tạo nghề Điện Công nghiệp theo tiêu chuẩn CHLB Đức, đồng thời hỗ trợ Nhà trường trong quá chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo việc đào tạo theo yêu cầu.

Ông Hans-Peter Schmidt, Trưởng Ban Giáo dục Quốc tế và Đào tạo nghề, Viện Tiểu thủ công nghiệp và Kĩ năng nghề Leipzig (HWK Leipzig), CHLB Đức cho biết để thực hiện đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, HueIC cần phải bảo đảm các yêu cầu, điều kiện để có thể đào tạo nghề theo đúng tiêu chuẩn của CHLB Đức nhằm bảo đảm việc công nhận tốt nghiệp theo tiêu chuẩn CHLB Đức và nâng cao cơ hội cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Dựa trên kết quả kiểm định, Viện Tiểu thủ công nghiệp và Kĩ năng nghề Leipzig sẽ tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cho nhà trường. Theo lộ trình triển khai, dự kiến tháng 3/2019, nhóm giảng viên đầu tiên của Nhà trường sẽ được đưa sang đào tạo tại CHLB Đức. Sau khi đào tạo giảng viên và nhận chuyển giao chương trình đào tạo, tháng 8/2019 các chuyên gia CHLB Đức sẽ tiếp tục đánh giá, kiểm tra chuyên sâu về trang thiết bị phục vụ đào tạo để tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 09/2019.

Đây là một cơ hội tốt cho HueIC phát triển. Mục tiêu chính của dự án nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề Điện Công nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu (cụ thể là theo tiêu chuẩn của CHLB Đức); nâng cao chất lượng nguồn lao động công nghệ cao cung ứng cho Thừa Thiên Huế và khu vực, hướng tới mục tiêu xây dựng HueIC thành trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.


Ngày gửi: 22/1/2019
Số người đã xem: 678
Trở lại