Chi tiết

Công bố Quyết định nhân sự các đơn vị

Sau thời gian rà soát sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự, theo Nghị quyết họp ngày 25/9/2018 của Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, chiều ngày 29/10/2018, tại văn phòng các đơn vị Khoa Cơ khí, Khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông, Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết định chức danh lãnh đạo các Phòng, Khoa.

Theo các Quyết định của Hiệu trưởng, từ ngày 01/11/2018, Nhà trường điều động Ông Lê Hữu Bình – Nguyên Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông chuyển công tác về Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên, giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo – Công tác sinh viên; Ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông phụ trách Khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông, phụ trách Tổ bộ môn Công nghệ Mạng và Truyền thông; Ông Hoàng Văn Vinh – Nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo – Công tác sinh viên chuyển công tác về Khoa Cơ khí, giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Cơ khí; bố trí ông Huỳnh Bảo Quốc Dũng thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin HueIC, hoạt động của Trung tâm giao cho Lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông điều hành, quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đồng chí Lê Văn Luận – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, công tác nhân sự chủ chốt là vấn đề then chốt của Nhà trường, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng mong muốn các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới sớm hòa nhập với đơn vị, phát huy tối đa năng lực trên cương vị công tác được phân công đảm nhận, cùng với các đơn vị và tập thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nhà trường ngày càng phát triển./.


Ngày gửi: 3/11/2018
Số người đã xem: 731
Trở lại