Chi tiết

Đón tiếp trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ngắn hạn Niigata - Nhật Bản

Ngày 17/10/2018, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ngắn hạn Niigata, Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Hai bên đã trao đổi, họp bàn về vấn đề liên kết đào tạo và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ngắn hạn Niigata, Nhật Bản là đơn vị đào tạo có bề dày 50 năm, đào tạo các khóa ngắn hạn chuyên ngành về kỹ thuật, đặc biệt thế mạnh của trường Niigata là chuyên môn đào tạo về công nghệ ô tô và công nghệ điều khiển điện. Sinh viên tốt nghiệp tại trường sẽ được nhận bằng kỹ thuật viên đại học công nghiệp ngắn hạn ngang bằng với bằng cấp quốc gia (trình độ II chuyên viên bảo dưỡng ô tô) và có cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ngắn hạn Niigata mong muốn được liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong tương lai để tổ chức đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, cấp học bổng cho sinh viên sang Nhật Bản học liên thông và sau khi ra trường sẽ đảm bảo việc làm cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại Nhật Bản.


Ngày gửi: 24/10/2018
Số người đã xem: 656
Trở lại