Chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ văn phòng

Sáng 18/08/2018, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn phòng cho cán bộ quản lý các phòng, trung tâm và các chuyên viên, nhân viên, giảng viên kiêm nhiệm các phòng, trung tâm trực thuộc trường.

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung: Ứng dụng Office 365 trong công tác văn phòng và kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý các phòng, trung tâm và các chuyên viên, nhân viên, giảng viên kiêm nhiệm các phòng, trung tâm trực thuộc trường được trang bị thêm các kỹ năng cần thiết như sử dụng Word và Exel nâng cao, tạo form, chia sẻ tài liệu trực tuyến, một số lỗi cần khắc phục trong việc soạn thảo văn bản … để thực hiện nghiệp vụ liên quan đến công tác văn phòng. Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa của Nhà trường trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng, nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác văn phòng trong Nhà trường. Được biết, trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục có kế hoạch triển khai tập huấn các ứng dụng Office 365 chuyên đề cho giảng viên, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên, từ đó khai thác hiệu quả, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong Nhà trường.


Ngày gửi: 20/8/2018
Số người đã xem: 519
Trở lại