Chi tiết

Lễ chuyển giao CĐCS Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế từ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế về trực thuộc CĐ Công Thương Việt Nam

Ngày 26/7/2018, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã diễn ra Lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Công đoàn Trường từ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế về trực thuộc CĐ Công đoàn Công Thương Việt Nam. Dự Lễ chuyển giao có đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Chủ tịch CĐ Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu, đại diện Đoàn thanh niên, các tổ công đoàn của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp là Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, có 12 tổ công đoàn, với 223 đoàn viên (trong đó 140 nam và 83 nữ), Ban Chấp hành công đoàn gồm 9 đồng chí. Trong nhiều năm, qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của CBCC-VC và người lao động, hoạt động công đoàn của nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong Cụm thi đua của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế; Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước khen thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất năm 1999, 2004 và Huân chương Lao động hạng nhất năm 2014, ngoài ra Trường còn được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của các Bộ, ngành Công Thương và Tổng LĐLĐVN; Công đoàn cơ sở được LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.
Hoạt động công đoàn của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã góp phần đáng kể cùng với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện tốt chức năng, vai trò là tổ chức đại diện chăm lo đến việc làm, thu nhập và đời sống của CBCC và người lao động, tham gia tích cực các hoạt động công đoàn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ giáo viên, góp phần xây dựng Nhà trường luôn ổn định, ngày một phát triển, giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Việc chuyển giao Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế về trực thuộc CĐ Công Thương Việt Nam nhằm đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn và chuyên môn của nhà trường đạt được sự thống nhất, gắn kết hài hòa trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các đơn vị trực thuộc của Bộ Công Thương.
Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Trần Quang Huy rất vui mừng nhận thấy trong những năm qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế và Đảng ủy, Lãnh đạo nhà trường đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi chỉ đạo hoạt động công đoàn trường hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đồng chí cũng mong rằng sau khi chuyển giao về trực thuộc CĐ Công đoàn Công Thương Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế và Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm và tạo nhiều thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua. Đối với Công đoàn nhà trường tiếp tục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vận động toàn thể CBCC-VC và người lao động thực hiện tốt chức năng, vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đáng của đoàn viên và người lao động, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy được trí tuệ của đội ngũ giảng viên, xây dựng nhà trường luôn ổn định, ngày một phát triển./.


Ngày gửi: 31/7/2018
Số người đã xem: 690
Trở lại