Chi tiết

Lớp đào tạo Giảng viên nguồn về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

Sáng ngày 19/03/2018, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (ĐMST&KN), trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã diễn ra lễ khai giảng lớp đào tạo Giảng viên nguồn về ĐMST&KN. Khóa đào tạo này nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án IPP nhằm hỗ trợ các trường Đại học, Cao đẳng và các tổ chức giáo dục của Việt Nam để mở rộng và phát triển chương trình đào tạo về ĐMST&KN và kết nối các trường với các hệ sinh thái ĐMST&KN.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là đối tác được IPP lựa chọn để trực tiếp triển khai khóa ToT2 lần này. IPP tài trợ toàn bộ chi phí giảng viên quốc tế cho khóa học. Khóa học kéo dài từ ngày 19 đến 27/03/2018.
Trong 8 buổi triển khai tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, các chủ đề được đào tạo bao gồm: Các khái niệm cơ bản và công cụ để đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Tư duy doanh nhân, Tư duy thiết kế, Khởi nghiệp tinh gọn và linh hoạt, Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái trong trường đại học, Phương pháp giảng dạy về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Phát triển chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo trong trường đại học.
Tham gia giảng dạy cho khoá đào tạo là 3 giảng viên quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới: ông Brett Dickstein, ông Marko Seppa và ông Peter Kelly. Ngoài ra, trong 8 ngày Bootcamp còn có nhiều diễn giả khách mời là doanh nhân khởi nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp v.v… tới chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận cùng các học viên.

Ngày gửi: 22/3/2018
Số người đã xem: 579
Trở lại