Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, ngày 31/10/2017 Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 và triển khai công tác năm học 2017 – 2018. Đồng chí Hồ Quốc Huy – Phó bi thư thường trực Thành Đoàn Huế đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Hồ Văn Hiệp – Bí thư Đoàn trường đã thay mặt BCH Đoàn trường đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 đến các cán bộ đoàn chủ chốt và những đại diện Đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Nhà trường. Thông qua báo cáo, Hội nghị đã đánh giá rất cụ thể các mặt đã đạt được và chưa hoàn thành trong năm học vừa qua. Hội nghị đã thảo luận tích cực nhằm đưa ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, gắn liền với nhu cầu giao lưu, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng cho đoàn viên thanh niên nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Huế - Hồ Quốc Huy ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của tập thể đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong năm học 2016 – 2017, đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, quê hương đất nước và tổ chức các hoạt động phù hợp, gắn với chuyên môn của Nhà trường.

Ban tổ chức Hội nghị đã tiến hành trao 6 giấy khen tập thể và 18 giấy khen cá nhân của Thành Đoàn Huế, 69 giấy khen của Đoàn trường và tuyên dương 28 đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong năm học 2016 – 2017 vừa qua.


Ngày gửi: 2/11/2017
Số người đã xem: 650
Trở lại