Chi tiết

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2017 – 2019

Căn cứ Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 16/02/2016 và Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 16/02/2016 của Đảng bộ Trường CĐ Công nghiệp Huế chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019, từ ngày 23 đến ngày 31/3/2017, 08 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Cùng với nhiều chuyển biến của đất nước, giai đoạn 2015 – 2017, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Trong đó, cấp ủy các Chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong phạm vi lãnh chỉ đạo của Chi bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần vào những thành công của Nhà trường. Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2019 có nhiệm vụ đánh giá công tác nhiệm kỳ cũ, đồng thời đề ra phương hướng hành động cho nhiệm kỳ mới.
Đại hội các Chi bộ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, các Đảng viên của các Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, đánh giá các công tác trong nhiệm kỳ 2015-2017, nghiêm túc nhìn nhận các vấn đề còn tồn tại trong các Chi bộ, góp ý các công tác lãnh, chỉ đạo đối với Đảng bộ trường. Với nhiệm vụ đã được đưa trong Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các Chi bộ tiếp tục thực hiện chỉ đạo phát triển lĩnh vực chuyên môn mà Đảng bộ Nhà trường phân công, đồng thời phát triển công tác đảng trong Chi bộ.
Các Đại hội cũng đã nghiêm túc lựa chọn và bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2019 và biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2019, giao các cấp ủy nhiệm kỳ mới tổ chức thực hiện.
Danh sách cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2019 cụ thể như sau:
1. Chi bộ Nghiệp vụ đào tạo
Đ/c Trần Hữu Châu Giang – Bí thư
Đ/c Phan Hồng Tín – PBT
Đ/c Phan Bá Thanh Tâm – Chi ủy viên
2. Chi bộ Kinh tế - Quản trị - Du lịch
Đ/c Dương Thị Lệ Thủy – Bí thư
Đ/c Hà Thị Thu Thủy – PBT
3. Chi bộ Điện tử - CNTT
Đ/c Lê Hữu Bình – Bí thư
Đ/c Nguyễn Đại Tùng - PBT
4. Chi bộ Kỹ thuật công nghệ
Đ/c Lê Minh Trí – Bí thư
Đ/c Lê Thị Xuân - PBT
5. Chi bộ Khoa Điện
Đ/c Trần Phương Nam – Bí thư
Đ/c Ngô Viết Song - PBT
6. Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản
Đ/c Tống Bảo Thành – Bí thư
Đ/c Nguyễn Hoàng Anh Khoa – PBT
Đ/c Nguyễn Thị Hải Thương – Chi ủy viên
7. Chi bộ Hành chính nghiệp vụ
Đ/c Đặng Ngọc Tú – Bí thư
Đ/c Trần Tiến Dũng - PBT
8. Chi bộ Cơ khí - Động lực
Đ/c Nguyễn Quốc Hoàng – Bí thư
Sự thành công của Đại hội các Chi bộ là nền tảng quan trọng, góp phần cùng hệ thống chính trị của Nhà trường nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và giai đoạn 2017 – 2019.


Ngày gửi: 3/4/2017
Số người đã xem: 839
Trở lại