Chi tiết

Gặp gỡ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp

Hợp tác với doanh nghiệp là yếu tố then chốt trong quá trình đào, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế sản xuất, nhà trường chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp có kỹ năng, có tính kỉ luật, có năng lực sáng tạo và lòng yêu nghề.
Ngày 04/03/2017, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp đối tác của trường để lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo các đơn vị trong công tác đào tạo, thực tập và tuyển dụng, nắm bắt nhu cầu về nguồn nhân lực trong thời gian đến. Tham gia buổi gặp gỡ có đại diện tham tán Úc, dự án USAID COMET, Microsoft Việt Nam, lãnh đạo nhà trường, trưởng các khoa trực thuộc trường và lãnh đạo của 34 doanh nghiệp đối tác
Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã chia sẻ những kết quả đạt được trong mối liên kết hợp tác như đào tạo, thực tập, tuyển dụng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã góp ý cho trường trong công tác đào tạo như: mở các mã ngành phù hợp nhu cầu thực tế, tăng kiến thức thực tế về môi trường làm việc, các kỹ năng mềm, ý thức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp…
Buổi gặp gỡ là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giữa trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và các doanh nghiệp đối tác, tháo gỡ những khó khăn trong đào tạo và tuyển dụng, cũng như đưa Nhà trường đến gần với doanh nghiệp.

Ngày gửi: 8/3/2017
Số người đã xem: 602
Trở lại