Chi tiết

Giao lưu văn hóa giữa sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và sinh viên Viện Công nghệ Singapore

Thông qua Quỹ Những trái tim Huế (Hearts for Hue), đoàn viên, thanh niên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi văn hóa với đoàn sinh viên đến từ Viện Công nghệ Singapore (SIT) sáng ngày17/12/2016.
Các bạn sinh viên của hai trường đã có cơ hội tìm hiểu về hai trường, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ và chụp ảnh lưu niệm. Thông qua chương trình, đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có cơ hội rèn luyện, nâng cao kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ cũng như tìm hiểu về văn hóa nước bạn.
Chương trình giao lưu văn hóa giữa trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và sinh viên Singapore đã tạo nên sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và sinh viên Singapore, khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của việc hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy việc hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Ngày gửi: 31/12/2016
Số người đã xem: 751
Trở lại