Chi tiết

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường CĐCN Huế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy nhà trường về việc tổ chức Đại hội chi bộ, từ ngày 24/2 đến ngày 29/2/2020, các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Các chi bộ đã thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội một cách nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. Tại Đại hội, các chi bộ đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước; xác định phương hướng nhiệm kỳ tới; tiến hành kiểm điểm cấp ủy và bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác tổ chức đảm bảo dân chủ, đại hội đã lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực để bầu vào cấp ủy, phát huy vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.Ngày gửi: 6/3/2020
Số người đã xem: 847
Trở lại