Chi tiết

Đào tạo nâng cao dành cho cán bộ quản lý

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã triển khai khóa đào tạo nâng cao dành cho cán bộ quản lý của Trường với nội dung: Phát triển Nhà trường.

Khóa đào tạo do Chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” (GIZ) phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Hội Cấp thoát nước Việt Nam hỗ trợ trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Các học viên tham gia khóa đào tạo được các giảng viên cao cấp Chương trình Khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh của Tổ chức lao động quốc tế (SIYB-ILO) trang bị các kiến thức về quản trị Nhà trường như: xây dựng tầm nhìn và chiến lược cho Nhà trường, xác định sứ mệnh, lập kế hoạch chiến lược, tuyển dụng và quản lý nhân sự…

Khóa đào tạo nhằm tiếp tục nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ quản lý, triển khai có hiệu quả các kế hoạch chiến lược của Trường cũng như các đơn vị trực thuộc, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.


Ngày gửi: 21/8/2019
Số người đã xem: 562
Trở lại