Chi tiết

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công ty Cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế vừa tổ chức Khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 74 học viên là cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế đã thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị trực thuộc. Công tác vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; xây dựng môi trường lao động ngày càng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

Khóa huấn luyện nhằm tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và chuẩn hóa theo luật định và đặc biệt người lao động có quyền được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng và an toàn, vệ sinh lao động; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động… theo quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động. Việc huấn luyện không chỉ cung cấp các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ cho người lao động mà còn trang bị các kỹ năng thực hành về ATVSLĐ cho người lao động để chủ động nhận biết và phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nội dung Khóa huấn luyện được xây dựng theo khung huấn luyện cho các nhóm theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mục đích của khóa huấn luyện nhằm đào tạo tổng quan về các chính sách pháp luật về ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, biện pháp kiểm soát khắc phục trong môi trường lao động đặc thù, các yếu tố nguy hiểm có hại, những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và sơ cứu tai nạn lao động.


Ngày gửi: 24/6/2019
Số người đã xem: 859
Trở lại