Chi tiết

Tập huấn “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia xây dựng nông thôn mới”

Trong 2 ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức lớp Tập huấn “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia xây dựng nông thôn mới” cho 50 cán bộ chủ chốt của xã.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế triển khai các chuyên đề: Kiến thức kinh doanh cơ bản, khởi sự doanh nghiệp; Vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản, vai trò của lãnh đạo thôn đối với chương trình phát triển nông thôn mới. Đây là các nội dung có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh lớp tập huấn, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cũng đã tiến hành chương trình hỗ trợ cộng đồng, sửa chữa thiết bị điện gia dụng, xe gắn máy và thay nhớt miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn xã. Chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp nhân dân xã Vinh Thái khắc phục một phần khó khăn trong cuộc sống.


Ngày gửi: 10/6/2019
Số người đã xem: 759
Trở lại