Chi tiết

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

Ngày 25/5/2019, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức khóa Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho 64 cán bộ, công nhân viên công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế.
Việc thực hiện công tác huấn luyện định kỳ về An toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa thiết thực, giúp công ty thiết lập những biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quy trình sản xuất, vận hành thiết bị; Giảm thiểu chi phí cho các sự cố về con người lẫn máy móc; Giúp tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm; Tuân thủ đúng quy định, tránh rủi ro về pháp luật đồng thời giúp người lao động cập nhật những kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn, từ đó biết cách phòng tránh an toàn; Tự biết cách bảo vệ bản thân trước những điều kiện môi trường làm việc có nhiều yếu tố nguy hiểm.

Ngày gửi: 1/6/2019
Số người đã xem: 803
Trở lại