Chi tiết

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần cảng Thuận An

Ngày 23/5/2019, Trung tâm Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động – Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã triển khai khóa Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần cảng Thuận An.

Là đơn vị kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chủ yếu về dịch vụ bốc xếp hàng hóa, vận tải biển và kinh doanh xăng dầu, Công ty Cổ phần cảng Thuận An luôn chú trọng trong công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động của đơn vị: Xây dựng chính sách về an toàn, vệ sinh lao động; đảm bảo quy trình, điều kiện làm việc, quan tâm công tác tuyên truyền, huấn luyện…

Khóa huấn luyện được triển khai đảm bảo các nội dung, yêu cầu của công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Ông Nguyễn Duy Khanh, một công nhân trực tiếp thực hiện công việc bốc xếp hành hóa tại cảng, cho biết: tham gia huấn luyện giúp cho mỗi cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức, trang bị thêm nhiều kiến thức về an toàn và vệ sinh lao động, góp phần cùng với Công ty thực hiện tốt công tác này, xây dựng công ty ngày càng phát triển.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Ngày gửi: 24/5/2019
Số người đã xem: 807
Trở lại