Chi tiết

HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ CEST-2017
Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies – CEST) là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và công bố các công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa ba trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO Chủ đề “Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại”

 

HỘI THẢO KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ CEST-2017

Các Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt-Hàn, Công nghiệp Huế và Sư phạm Thừa Thiên - Huế

(VHIT) (HUEIC) (HCE)

Thời gian:14 - 15/07/2017; Địa điểm: Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Thành phố Đà Nẵng

 

ĐỒNG CHỦ TỊCH

- TS. Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị

Việt-Hàn (VHIT)

- TS. Cung Trọng Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC)

- TS. Hồ Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế (HCE)

 


BAN TỔ CHỨC

- TS. Đào Ngọc Lâm,VHIT,Trưởng ban

- TS. Nguyễn Quang Vũ, VHIT, Thư ký

- TS. Nguyễn Văn Anh, HUEIC

- TS. Nguyễn Hữu Chúc, HUEIC

- TS. Trần Hòa Duân, HUEIC

- TS. Lê Thị Minh Đức, VHIT

- TS. Bùi Như Hải, HCE

- TS. Nguyễn Thị Hồng, HUEIC

- TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ, VHIT

- TS. Nguyễn Quang Hưng, Tạp chí CNTT&TT, Bộ TT&TT

- TS. Nguyễn Đăng Khoa, HUEIC

- TS. Đặng Thị Quỳnh Lan, HCE

- TS. Lê Phước Cửu Long, VHIT

- TS. Lê Văn Luận, HUEIC

- TS. Nguyễn Viết Thanh Minh, HCE

- TS. Trần Phương Nam, HUEIC

- TS. Đào Anh Quang, HUEIC

- TS. Nguyễn Thị Anh Phương,HCE

- TS. Nguyễn Vũ Anh Quang, VHIT

- TS. Nguyễn Khánh Quang, HUEIC

- TS. Trần Thế Sơn, VHIT

- TS. Lê Tân, VHIT

- TS. Đặng Ngọc Hoàng Thành, HUEIC

- TS. Hoàng Thị Thu Thủy, HCE

- TS. Hồ Thị Hạnh Tiên, HUEIC

- TS. Phan Hồng Tín, HUEIC

- TS. Đồng Văn Toàn, HCE

- TS. Nguyễn Ngọc Trác, HUEIC

- TS. Nguyễn Thị Kiều Trang, VHIT

- TS. Văn Hùng Trọng, VHIT

- TS. Đặng Anh Tuấn, HUEIC

- TS. Hà Xuân Vinh, HUEIC

- TS. Lê Đại Vương, HUEIC

- TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng, VHIT, Trưởng ban

- TS. Nguyễn Hữu Chúc, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, HUEIC

- ThS. Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học, HCE

 

BAN CHƯƠNG TRÌNH

Trân trọng kính báo !

 

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies – CEST) là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và công bố các công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa ba trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Chủ đề “Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại”, bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau:

+ Khoa học công nghệ:

- Công nghệ thông tin

- Công nghệ điện, điện tử-viễn thông

- Công nghệ y - sinh, vi sinh

- Công nghệ cơ khí

- Công nghệ cơ - điện tử

- Công nghệ hóa - vật liệu

- Công nghệ tự động.

 

+ Khoa học giáo dục:

- Quản lý nguồn nhân lực

- Quản lý, đổi mới chương trình đào tạo

- Khảo thí, kiểm định và đảm bảo

chất lượng đào tạo

- Quản lý tài chính

- Liên kết nhà trường - doanh nghiệp

 

Chủ đề “Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại”, bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau:

 

THỂ LỆ BÀI VIẾT

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng file Microsoft Word, có độ dài không quá 08 trang A4 theo định dạng của bài báo IEEE đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc theo định dạng của bài báo đại học Harvard đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo (Tham khảo file mẫu tại website http://www.viethanit.edu.vn/cest-2017)

KẾ HOẠCH HỘI THẢO

- Nhận bài: Đến hết ngày 10/06/2017

- Thông báo kết quả nhận bài: Ngày 25/06/2017

- Đăng ký tham dự hội thảo: Trước ngày 10/07/2017

- Tổ chức hội thảo: Các ngày 14 - 15/07/2017;

THÔNG TIN XUẤT BẢN

(1) Tất cả các bài báo được chấp nhận bởi Ban chương trình được đăng trong kỷ yếu của hội thảo.

(2) Các bài xuất sắc và có khả năng phát triển thuc lĩnh vực CNTT và Truyền thông sẽ được mời viết bổ sung và giới thiệu đăng trên Chuyên san của Tạp chí CNTT và Truyền thông - Cơ quan bảo trợ truyền thông cho hội thảo.

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ gửi bài, đăng ký tham dự và giải đáp thông tin liên quan đến hội thảo: Phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ,Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn,Thành phố Đà Nẵng:

- Email: htqt@viethanit.edu.vn

- Fax: 0236 3962973;

- Điện thoại cố định: 0236.3962972;

- Điện thoại di động: 091.3491655 (TS. Đào Ngọc Lâm).


Ngày gửi: 29/5/2017
Số người đã xem: 326


Thông tin khác
 Cuộc thi HueIC Challenge 2017(4/6/2017)
Quay lại