Chi tiết

HUEIC Challenge 2018
1. Giới thiệu chung về Cuộc thi 
- Khuyến khích tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên
- Tạo điều kiện, môi trường cho HSSV phát huy năng lực sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2. Đối tượng dự thi
- Tất cả học sinh sinh viên đang học tập tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đều được tham dự. 
- Mỗi nhóm tối đa không quá 5 sinh viên 
3. Nội dung và hình thức thi
3.1. Nội dung và tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi
- Tiêu chí chung để đánh giá sản phẩm dự thi:
+ Ý tưởng sáng tạo 
+ Ứng dụng thực tiễn
+ Thị trường ngách
+ Mức độ hoàn thiện sản phẩm 
+ Chất lượng và trình bày của báo cáo.
3.2. Hình thức
Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng:
- Vòng thi sơ loại (đăng ký tham gia qua link): bit.ly/hueIC-challenge2018
- Vòng chung kết cấp trường: Các sản phẩm tham gia vòng chung kết cấp trường được triển lãm, chấm trực tiếp để phân hạng cuộc thi.
4. Đăng ký dự thi cấp trường
- Các nhóm sinh viên đăng ký dự thi online trước ngày 10 tháng 6 năm 2018.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức thi
5.1 Thời gian:
- Thời gian xét duyệt vòng loại: Từ ngày 11/6 đến 15/6/2018
- Công bố 5 đội vào cuộc thi chung kết: Ngày 16 tháng 6 năm 2018
- Thời gian tập huấn các đội vào vòng thi chung kết: Ngày 20-22 tháng 6 năm 2018
- Thời gian thi chung kết cấp trường: 7h30 - 11h30, ngày 23/06/2018
5.2 Địa điểm:
- Trung tâm Đổi mới Sáng tạo
6. Giải thưởng của Cuộc thi 
6.1. Số lượng Giải thưởng
- 01 giải Nhất
- 01 giải Nhì
- 01 giải Ba
- 02 giải khuyến khích
6.2. Giấy chứng nhận tham dự Cuộc thi
Tất cả thí sinh dự thi vòng chung khảo sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham dự Cuộc thi của Ban Tổ chức.

Ngày gửi: 15/6/2018
Số người đã xem: 249
Quay lại