Chi tiết

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Ngày 06 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 812/KH-UBND về thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, trong đó trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là đơn vị đồng tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 được tổ chức nhằm khuyến khích và tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng hay và có tiềm năng phát triển.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế kính thông báo đến các cán bộ giảng viên, các bạn sinh viên được biết và đăng ký tham gia cuộc thi.

Nội dung Thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký, áp phích tuyên truyền về Cuộc thi được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế: http://skhcn.thuathienhue.gov.vn.

Quý thầy cô, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ đến thường trực tổ chức Cuộc thi: Sở Khoa học Công nghệ tính Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3833859, Email: nvntuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng QLKH&HTQT (email: nhchuc@hueic.edu.vn, SĐT: 0906560880) để được tư vấn.


Ngày gửi: 2/10/2017
Số người đã xem: 493
Quay lại