Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức và giảng viên hợp đồng

Trường CĐCN Huế tuyển dụng 01 kế toán viên và 02 giảng viên hợp đồng, chuyên ngành Công nghệ thông tin (chi tiết xem ở file đính kèm)

File đính kèm: 55TB-CĐCNH1.pdf

Ngày gửi: 28/2/2023
Số người đã xem: 2030
Quay lại