Chi tiết

Thông báo Gia hạn nộp học phí Học kỳ II, Năm học 2019 - 2020

Kính gửi:

-        Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của các lớp,

-        Toàn thể Học sinh - Sinh viên trong toàn trường,

 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Nhà trường đã có thông báo lần 2 về việc nộp học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Theo đó, thời hạn cuối cùng để nộp học phí là đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều Học sinh, sinh viên chưa nộp.

Để  tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên có thể tham gia đầy đủ các kỳ thi kết thúc học phần, Nhà trường gia hạn thời gian nộp học phí đến 16h ngày 30 tháng 6 năm 2020 (Thứ ba). Sau thời gian này, những học sinh – sinh viên không nọp học phí sẽ không được xếp lịch thi kết thúc học phần. Cách thức nộp như thông báo số 05/TB-CĐCNH-TCKT ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Đây là đợt gia hạn cuối cùng. Đề nghị toàn thể học sinh – sinh viên nghiêm túc thực hiện.


Ngày gửi: 26/6/2020
Số người đã xem: 989
Quay lại