Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
26/06/2017
Thứ ba
27/06/2017
Thứ tư
28/06/2017
Thứ năm
29/06/2017
Thứ sáu
30/06/2017
Thứ bảy
01/07/2017
Chủ nhật
02/07/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h00 - 11h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 03/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file