Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
20/03/2017
Thứ ba
21/03/2017
Thứ tư
22/03/2017
Thứ năm
23/03/2017
Thứ sáu
24/03/2017
Thứ bảy
25/03/2017
Chủ nhật
26/03/2017
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(cs1(8h-11h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h30-11h00 tại VP CS1)
ltrung
(8h00-11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h00-11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8hh30-11h00 tại VP CS2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(9h30-10h30)
dtlthuy
(9h30-10h30)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
(8h30-10h)
httthuy
(9h30-11h)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(cs1(14h-17h))
nvanh
(cs1(14h-17h))
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
dtanh
(14hh00-17h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h)
nntrac
(từ 14h-16h)
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(2h-4h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 16h30)
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(13h - 14h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
(3h-4h30)
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 29/06/2015
  Trở về trang chủ    Xuất file