Chi tiết

   Năm học 2016-2017  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
10/10/2016
Thứ ba
11/10/2016
Thứ tư
12/10/2016
Thứ năm
13/10/2016
Thứ sáu
14/10/2016
Thứ bảy
15/10/2016
Chủ nhật
16/10/2016
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Điện tử
hxvinh
hxvinh
hxvinh
hxvinh
Khoa Động lực
nqhoang
(8h00-10h30 tại VP CS1)
dtanh
(8h30-11h00 tại VP CS1)
dtanh
(9h00 - 10h30 tại VP CS2)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện
tpnam
tpnam
tpnam
pbdung
tpnam
pbdung
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(8h30 - 11h)
hmtuan
(8h30 - 11h)
hmtuan
(8h30 - 11h)
hmtuan
(8h30 - 11h)
Khoa NN-QT-DL
hthtien
(7:30-10:30)
httthuy
(tiet 4,5)
hthtien
httthuy
(tiet 4,5)
hthtien
(7:30-10:30)
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Điện tử
hxvinh
Khoa Động lực
dtanh
(14h00 - 17h00 taị VP CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 taị VP CS1)
nqhoang
(14h00 - 16h30 taị VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện
pbdung
pbdung
tpnam
pbdung
tpnam
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
(1h-3h)
dtlthuy
(1h-3h)
dtlthuy
(1h-3h)
Khoa Nhiệt lạnh
hmtuan
(13h - 14h30)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
(tiet 3,4)
ttqnhu
(14h30-16h30)
ttqnhu
(tiet 1,2)
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

 

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 02/08/2016
  Trở về trang chủ    Xuất file