Chi tiết

Khai trương Văn phòng Dự án KOSEN HueIC

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Nhà trường đã tổ chức Lễ khai trương Văn phòng Dự án KOSEN. Giáo sư Yasuo Obikane – Tình nguyện viên tổ chức JICA hiện đang công tác tại trường; Ông Nakano – Giáo sư Học viện Công nghệ Quốc gia KOSEN; Ông Jun Sato – Giáo sư Học viện Công nghệ Quốc gia KOSEN; Tiến sĩ Trần Hữu Thăng – Giảng viên Học viện Công nghệ Quốc gia KOSEN;Tiến sĩ Cung Trọng Cường – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu và trưởng các đơn vị: khoa Điện – Điện tử, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo – Công tác Sinh viên đã tham dự buổi Lễ khai trương.

Trong thời gian qua, HueIC đã từng bước áp dụng Mô hình KOSEN (Nhạt Bản) vào công tác đào tạo, quản lý của Nhà trường:Áp dụng PDCA (Plan - Do - Check - Action) trong công tác quản lý các hoạt động tổ chức, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Cử Giảng viên, sinh viên được đi thực tế tại doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đào tạo;Tổ chức tập huấn và khuyến khích giảng viên áp dụng PBL (Plan Based Learning) trong giảng dạy; Áp dụng văn hóa 5S (Seiri - sàng lọc, Seiton - sắp xếp, Seiso - sạch sẽ, Seiketsu - săn sóc, Shitsuke - sẵn sàng), kỷ luật lao động trong giáo dục thái độ cho sinh viên; Xây dựng kế hoạch đào tạo theo mục tiêu chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi Lễ khai trương Văn phòng Dự án KOSEN – HueIC, Tiến sĩ Cung Trọng Cường cho biết, Văn phòng Dự án KOSEN – HueIC là minh chứng của mối quan hệ hợp tác giáo dục và nghiên cứu giữa trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và các học viên, các trường Đại học tại Nhật Bản , hỗ trợ triển khai mô hình 5S tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Được biết, trong thời gian tới,  Văn phòng Dự án KOSEN – HueIC là nơi làm việc của các chuyên gia đến từ Nhật Bản để tiếp tục triển khai thành công các chương trình hợp tác của HueIC và các học viên, các trường Đại học tại Nhật Bản trong quá trình đào tạo.


Ngày gửi: 5/10/2018
Số người đã xem: 583
Trở lại