Chi tiết

Sinh viên khoa Động lực và khoa Cơ khí kết thúc thành công thực tập hè

Từ ngày 15/5/2017 đến 10/8/2017, 103 sinh viên các khoa Động lực và Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tham gia đợt thực tập hè tại các công trình do công ty LiLaMa 18 và LiLaMa 45.1 làm tổng thầu và đảm nhận thi công.
Trong quá trình thực tập tại công ty, các sinh viên được bố trí làm việc tại các vị trí: tổ gia công cơ khí, tổ lắp ráp, tổ bảo dưỡng, tổ vận hành... công ty đã phối hợp với nhà trường cử giảng viên và kỹ sư công trường hướng dẫn sinh viên thực tập theo từng nội dung công việc cũng như sinh hoạt, ăn ở, đi lại và hỗ trợ thu nhập tương đương với mức lương cơ bản.
Đánh giá sau khi kết thúc đợt thực tập, lãnh đạo công trình LiLaMa 18 và công ty LiLaMa 45.1 đánh giá cao về năng lực, ý thức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và sự tuân thủ về an toàn lao động của sinh viên, cũng như sự quan tâm chăm sóc của giảng viên trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp.
Thông qua đợt thực tập, các sinh viên có cơ hội thực tiễn trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng do Nhà trường đào tạo, trau dồi kinh nghiệm thực tế, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Ngày gửi: 30/8/2017
Số người đã xem: 769
Trở lại