Chi tiết

Khóa đào tạo “Khoa học máy tính và phát triển ý tưởng sáng tạo”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”, trong 02 ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2017, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã phối hợp với Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam khai mạc khóa đào tạo “Khoa học máy tính và phát triển ý tưởng sáng tạo”.
Nội dung của khóa học liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và kỹ năng phát triển ý tưởng sáng tạo hướng đến hỗ trợ khởi nghiệp. Tham gia khóa đào tạo có 50 học viên là học sinh và sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Các học viên được miễn phí hoàn toàn các chi phí khi tham gia khóa học. Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận đào tạo của VCCI và Microsoft.
Tại miền Trung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thông qua Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng với Microsoft Việt Nam, là các đơn vị có quan hệ hợp tác chặt chẽ với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong các hoạt động tăng cường kỹ năng cho sinh viên, hướng đến đáp ứng những yêu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp hiện nay.

Ngày gửi: 28/8/2017
Số người đã xem: 723
Trở lại