Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều ngày 19/01/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Cung Trọng Cường – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị.
Năm 2016, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các chương trình công tác của Nhà trường, cụ thể như: công tác tổ chức cán bộ, công tác giảng dạy, quản lý đào tạo, hợp tác quốc tế… ; phát huy vai trò của các cấp ủy và đảng viên trong việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, học sinh – sinh viên trong toàn đảng bộ; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng; Chất lượng chi bộ được nâng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong Nhà trường. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể của Nhà trường.
Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đây cũng là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Nhà trường, bảo đảm cho sự phát triển của Trường giai đoạn 2015 – 2030 ngang tầm khu vực…
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cung Trọng Cường biểu dương các thành tích mà toàn Đảng bộ Trường đạt được trong năm qua, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại Hội nghị, một số đảng viên của các chi bộ trực thuộc đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường cũng đã tặng giấy khen cho 02 chi bộ và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi đảng viên, giảng viên, học viên sinh viên Nhà trường phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017, góp phần vào sự phát triển bền vững của Nhà trường.

Ngày gửi: 24/1/2017
Số người đã xem: 810
Trở lại