Chi tiết

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng 16 tháng 10 năm 2019, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC), Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với HueIC Tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cho 85 cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Hoàng Phước - Phó Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; Tiến sĩ Lê Văn Luận - Phó Hiệu trưởng HueIC, các thành viên Ban tổ chức lớp học, giảng viên và học viên tham dự lớp đã tham dự chương trình.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phước, việc đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, nhằm trang bị các kiến thức cần thiết, đảm bảo các quy định của pháp luật trong lĩnh vực yêu cầu nghiêm ngặt nhằm bảo vệ môi trường.

Các học viên sẽ được trang bị kiến thức về 05 chuyên đề do các giảng viên HueIC đảm nhiệm, bao gồm: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu; Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu; ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu; An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu; Một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, căn cứ kết quả kiểm tra cuối khóa, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp nếu đạt yêu cầu. 


Ngày gửi: 17/10/2019
Số người đã xem: 669
Trở lại