Chi tiết

Kế hoạch thi lần 2 khóa 12CL
Kế hoạch thi lần 2 khóa 12CL học kỳ 2 năm học 2012 -2013
     Khoa KHCB bố trí lịch thi lại các môn học khối 12CL  trong học kỳ 2, năm học 2012 – 2013 cụ thể sau:

Ngày

Buổi

Thời gian

Môn thi

Khối/ Lớp

Phòng

Dự kiến

Ghi chú

THỨ BẢY

 

05/10/2013

Sáng

7h00 - 8h00

TT HCM

12CL

B107

 

8h05 – 9h05

Đường lối ĐCS VN

12CL

B107

 

9h10 – 10h10

Toán A2

XSTK

12CL

B107

 

10h15-11h00

Vật lý A2

12CL

B107

 


Ngày gửi: 12/9/2013
Số người đã xem: 1638

Thông tin mới
 Kế hoạch thi lại lần 2, HK2 - năm học 2016-2017, hệ niên chế (1/6/2017)
 Danh sách thi lại lần 2, HK1 năm học 2016-2017 (14/2/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 HK1, năm học 2016-2017 của Khóa 14CD và 15CD (7/12/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 15CD, KỲ PHỤ KHÓA 13CD VÀ 14CD (14/7/2016)
 Kế hoạch thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016 hệ niên chế (11/5/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 13CD VÀ 14CD (25/4/2016)
  Danh sách HSSV thi lại HK1 năm học 2015-2016 niên chế (5/2/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP NIÊN CHẾ (4/1/2016)
 LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2014-2015 HỆ NIÊN CHẾ (12/5/2015)
 Thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2014-2015 (28/11/2014)
 Thông báo kế hoạch ôn tập, phụ đạo thi tốt nghiệp khóa 12CL - khoa Kinh tế (3/4/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Công nghệ hóa - môi trường (6/1/2014)
 Kế hoạch đăng ký học lại các lớp liên thông - Khoa Khoa học cơ bản (6/1/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Động lực (6/1/2014)
 Kế hoạch thi lần 2 - học kỳ I năm học 2013-2014 - khoa Khoa học cơ bản (31/12/2013)
 Kế hoạch thi lại, học lại khoa Kinh tế (31/12/2013)
 Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa 11TCA, 11TCB (17/12/2013)


Thông tin khác
 Thông báo kế hoạch đăng ký học phụ đạo thi tốt nghiệp văn hóa - chính trị khóa thi ngày 11/01/2013(16/6/2013)
Quay lại