Chi tiết

Kế hoạch thi lại, học lại khoa Kinh tế

    Để tạo điều kiện cho học sinh sinh viên hoàn thành các học phần của mình, khoa Kinh tế tổ chức thi lại, học lại cho các học sinh sinh viên có điểm tổng kết học phần lần 1 dưới 5,0 đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp 13TCKT, 12TCKT, 11TCKT05B và hệ liên thông 12CLKT, sinh viên có điểm thi kết thúc học phần dưới 5,0 đối với hệ cao đẳng nghề 11CNKT, 12CNKT ,13CNKT.

Thời gian đăng kí: Buổi sáng từ 08h -10h30; buổi chiều 14h – 16h30’ các ngày: từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/01/2014

Thời gian tổ chức: Xem lịch thi cụ thể từng môn ngày 16/01/2014 tại bảng tin khoa Kinh tế, ngày 21/01/2014 và 22/01/2014


Ngày gửi: 31/12/2013
Số người đã xem: 2185

Thông tin mới
 Kế hoạch thi lại lần 2, HK2 - năm học 2016-2017, hệ niên chế (1/6/2017)
 Danh sách thi lại lần 2, HK1 năm học 2016-2017 (14/2/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 HK1, năm học 2016-2017 của Khóa 14CD và 15CD (7/12/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 15CD, KỲ PHỤ KHÓA 13CD VÀ 14CD (14/7/2016)
 Kế hoạch thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016 hệ niên chế (11/5/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 13CD VÀ 14CD (25/4/2016)
  Danh sách HSSV thi lại HK1 năm học 2015-2016 niên chế (5/2/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP NIÊN CHẾ (4/1/2016)
 LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2014-2015 HỆ NIÊN CHẾ (12/5/2015)
 Thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2014-2015 (28/11/2014)
 Thông báo kế hoạch ôn tập, phụ đạo thi tốt nghiệp khóa 12CL - khoa Kinh tế (3/4/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Công nghệ hóa - môi trường (6/1/2014)
 Kế hoạch đăng ký học lại các lớp liên thông - Khoa Khoa học cơ bản (6/1/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Động lực (6/1/2014)


Thông tin khác
 Kế hoạch thi lần 2 - học kỳ I năm học 2013-2014 - khoa Khoa học cơ bản(31/12/2013)
 Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa 11TCA, 11TCB(17/12/2013)
 Kế hoạch thi lần 2 khóa 12CL(12/9/2013)
 Thông báo kế hoạch đăng ký học phụ đạo thi tốt nghiệp văn hóa - chính trị khóa thi ngày 11/01/2013(16/6/2013)
Quay lại