Chi tiết

Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp môn Chính trị khóa 11TCA, 11TCB

TRƯỜNG CĐCN HUẾ               LỊCH ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

       KHOA KHCB                                   Môn: Chính trị

                   Khối: 11TCB, 11TCA thi lại

Căn cứ vào lịch thi tốt nghiệp của Trường, nay Khoa KHCB thông báo lịch ôn tập cụ thể:

* Thời gian ôn tập:

BUỔI

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN HỌC

KHỐI/LỚP

PHÒNG

Dự kiến

GV DẠY

 

Chiều

Thứ sáu

(27/12/2013)

 

14h00 - 16h00

11TCB

11TCA

 

B107

Giáp Nguyên Nhật


Ngày gửi: 17/12/2013
Số người đã xem: 3295

Thông tin mới
 Kế hoạch thi lại lần 2, HK2 - năm học 2016-2017, hệ niên chế (1/6/2017)
 Danh sách thi lại lần 2, HK1 năm học 2016-2017 (14/2/2017)
 Kế hoạch thi lần 2 HK1, năm học 2016-2017 của Khóa 14CD và 15CD (7/12/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 15CD, KỲ PHỤ KHÓA 13CD VÀ 14CD (14/7/2016)
 Kế hoạch thi lại học kỳ 2 năm học 2015-2016 hệ niên chế (11/5/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015-2016 KHÓA 13CD VÀ 14CD (25/4/2016)
  Danh sách HSSV thi lại HK1 năm học 2015-2016 niên chế (5/2/2016)
 KẾ HOẠCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP NIÊN CHẾ (4/1/2016)
 LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2014-2015 HỆ NIÊN CHẾ (12/5/2015)
 Thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2014-2015 (28/11/2014)
 Thông báo kế hoạch ôn tập, phụ đạo thi tốt nghiệp khóa 12CL - khoa Kinh tế (3/4/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Công nghệ hóa - môi trường (6/1/2014)
 Kế hoạch đăng ký học lại các lớp liên thông - Khoa Khoa học cơ bản (6/1/2014)
 Kế hoạch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 - Khoa Động lực (6/1/2014)
 Kế hoạch thi lần 2 - học kỳ I năm học 2013-2014 - khoa Khoa học cơ bản (31/12/2013)
 Kế hoạch thi lại, học lại khoa Kinh tế (31/12/2013)


Thông tin khác
 Kế hoạch thi lần 2 khóa 12CL(12/9/2013)
 Thông báo kế hoạch đăng ký học phụ đạo thi tốt nghiệp văn hóa - chính trị khóa thi ngày 11/01/2013(16/6/2013)
Quay lại