Chi tiết

Thông báo thời gian đăng ký online các học phần trên phần mềm Học kỳ 1-2023-2024
Kể từ học kì 1-2023-2024, việc đăng ký học trên phần mềm có sự thay đổi, sinh viên hệ CD, CL, TCA tự đăng ký học trên phần mềm, học sinh hệ TCB Phòng ĐT-CTSV sẽ hỗ trợ đăng ký, cụ thể:
Sinh viên khóa 22CD, 21CD, 22CL, 22TCA tự đăng ký học các học phần học kỳ 1-2023-2024 trên phần mềm từ ngày 01/08/2023-10/08/2023; CVHT vào kiểm tra việc đăng ký học của SV lớp mình, nhắc nhở SV đăng ký học đầy đủ các môn từ ngày 11/08/2023-13/08/2023.
Học sinh khóa 22TCB Phòng sẽ hỗ trợ đăng ký học và sẽ có thông báo sau khi có biên chế lớp từ khoa KHCB.

Link hướng dẫn đăng ký học: https://www.youtube.com/watch?v=tL2nIgAzKWM

Ngày gửi: 18/7/2023
Số người đã xem: 3672

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (28/11/2023) 
 Danh sách HSSV tốt nghiệp và Kế hoạch Bế giảng các Khóa 21TCB, 22CL, 22TCA và 20CD (thời gian đào tạo 3 năm) (20/10/2023) 
 THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC ATLĐ, THẺ ATLĐ (19/9/2023) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2023-2024 (6/9/2023) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (24/8/2023) 
 Thông báo thời gian đăng ký học các học phần học kì 1-2023-2024 khóa 23CD, 23CL, 23TCA, 23TCB (21/8/2023) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khoá (21/8/2023) 


Các thông báo khác
 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 20CD (3 năm) và Thời gian nhận bằng TN chính thức (30/6/2023)
 Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và năm học 2022-2023 các Khóa. (7/6/2023)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (22/5/2023)
 Danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 4/2023 (26/4/2023)
 Kế hoạch bế giảng khóa 20CD (2.5 năm), 21CL (1.5 năm) và 21TCA (7/3/2023)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá 20CD về trước, 21CL về trước, 21TCA và 20TCB về trước (7/3/2023)
 Thông báo tuyển dụng viên chức và giảng viên hợp đồng (28/2/2023)
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2022-2023 (22/2/2023)
 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THI LẦN 2 HK1, 2022-2023 CÁC KHÓA 20CD, 21CD, 21CL, 22CL, 21TCB, 21TCA (10/2/2023)
 Thông báo nhận bằng chính thức các Khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA VỀ TRƯỚC (Đợt xét cuối tháng 10/2022) (28/12/2022)
Quay lại