Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 17CD VỀ TRƯỚC, 17TCB, 18TCA, 18TCB ĐỢT XÉT THÁNG 5/2021

Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp (danh sách đính kèm) từ chiều ngày 18/8/2021 đến dãy M (Tầng 2) - Phòng ĐT-CTSV để ký nhận bằng.
Lưu ý:
- Sinh viên mang theo chứng minh nhân dân gốc để đối chiếu.
- Phòng ĐT-CTSV chỉ phát bằng vào các ngày thứ 2-4-6 hàng tuần.
File đính kèm: Quyetdinh_TN.zip
File đính kèm: Quyetdinh_TN.zip

Ngày gửi: 5/8/2021
Số người đã xem: 1188
Quay lại