Chi tiết

Kế hoạch bế giảng khóa 20CD (2.5 năm), 21CL (1.5 năm) và 21TCA
- Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp theo danh sách đính kèm, từ ngày 07/3/2023 đến ngày 14/3/2023 đến trực tiếp tại Phòng ĐT-CTSV (nhà M Tầng 2) để ký vào sổ nhận bằng tốt nghiệp được phát trong lễ bế giảng vào ngày 17/3/2023.
- Đối với các HSSV không làm thủ tục trước thì nhà trường sẽ trao sau lễ bế giảng và vào các ngày 2-4-6 hàng tuần tại Phòng ĐT-CTSV.

(Lưu ý: Sinh viên đến đăng ký trước để nhận bằng trong buổi lễ bế giảng hoặc nhận trực tiếp ở Phòng ĐT-CTSV phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để đối chiếu)
File đính kèm: DanhsachTN_20CD_21TCA_21CL.zip

Ngày gửi: 7/3/2023
Số người đã xem: 1787
Quay lại